Henrik Klem på STU_nyhed

Kontakt

Peter Rymann
Centerchef
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 38 68
pry@greve.dk

Greve Kommune åbnede dørene for de nye lokaler på Greve Videncenter, der efter sommerferien skal huse en ny uddannelse for unge med særlige behov. Der var stor interesse for uddannelsen blandt de fremmødte.

Mandag eftermiddag klippede Børne- og Ungeudvalgets formand Henrik Klem Lassen den obligatoriske røde snor til Greves første Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse.

”Alle unge skal have ret til en ungdomsuddannelse. Unge med handicap og store udviklingsmæssige udfordringer skal også have mulighed for at udvikle sig fagligt efter folkeskolen og blive klar til voksenlivet”, sagde Henrik Klem Lassen i sin åbningstale.

STU er en skræddersyet ungdomsuddannelse for unge med handicap, der har brug for særlig støtte. Efter sommerferien forventes mellem seks og ti unge at starte på et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb, hvor målet er at klæde dem bedst muligt på til et ungdoms- og voksenliv, der er så selvstændigt som muligt. De unge vil få undervisning i almindelige skolefag, men de skal også lære at bo for sig selv, deltage i et arbejdsfællesskab på en arbejdsplads og skabe sig et godt fritidsliv. Til indvielsen af de nye lokaler blev de fremmødte unge og forældre vist rundt i de forskellige lokaler, hvor der også var disket op med snacks og drikkevarer i den festlige anledning.

Vil være Danmarks bedste STU

Skoleleder Jesper Buhl Clausen har høje ambitioner for Greves nye treårige ungdomsuddannelse.

”Vi stræber efter at blive en af Danmarks bedste STU. Det bliver vi ved, at uddannelsen hele vejen igennem er i et tæt samarbejde med forskellige lokale interessenter omkring hver enkelt ung”, siger Jesper Buhl Clausen.

STU i Greve har fokus på, at de unge skal forberedes til livet efter uddannelsen. Og derfor kan de unge blive øvet til at bo for sig selv og komme i praktik i nogle af Greves erhvervsvirksomheder.

”Vi vil skabe miljøer for de unge, hvor de kan blomstre videre efter STU”, siger Jesper Buhl Clausen.

Til åbningen var der et stort fremmøde af potentielle nye elever og deres familier. Nu kan næste trin i processen gå i gang ved, at Greve kommune og samarbejdskommunerne Solrød, Stevns og Køge indstiller unge med særlige behov til uddannelsen. Når de kommende elever er fundet, vil lærerne tilrettelægge uddannelsen til dem, så alt er klar til efter sommerferien.