Motorvejsudvidelse medfører overfladevand til vandløb

Offentlig høring i 4 uger af 4 tilladelse til forsinket udledning af overfladevand fra Køge Bugt motorvejsudvidelse til vandløbene: Vardegårdsløbet, Rørmoseløbet, Hulbækken/Karlslundebækken og Møllebækken.

Greve Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest fredag den 15. september 2017 kl. 12.00.

 

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk