Betalingen af dækningsafgift for erhvervsejendomme på 2. rate 2020 udskydes

Greve Kommunes Byråd har, som følge af Covid-19,  den 27. april 2020 besluttet at udskyde betalingen af dækningsafgift for erhvervsejendomme på 2. rate 2020. Det betyder, at dækningsafgiften, der forfalder til  betaling 1. juli 2020, bliver udskudt og først skal betales i 2021. Dækningsafgiften vil blive opkrævet med halvt på hver af 1 og 2. rate ejendomsskat 2021, der har forfald 4. januar 2021 og 1. juli 2021 .

I juni måned vil de berørte ejendomme få tilsendt en ny ejendomsskattebillet, hvor dækningsafgiften bliver fjernet. Der vil på den nye ejendomsskattebillet være påført teksten ”regulering af dækningsafgift 2. halvår”.

Ejendomsskattebilletten for 2021 bliver sendt ud den 2. november 2020, hvor dækningsafgiften igen vil være på.

Skulle der være spørgsmål, kan Borgerservice kontaktes på telefon 43 97 97 97.

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
Send digital post