Hedeland_top

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Tlf.43 97 97 97

220 borgere var med, da der tirsdag aften var borgermøde om fremtidens Hedeland.

Hedehuset i Hedehusene Høje-Taastrup var helt fyldt tirsdag aften, da Greve, Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner slog dørene op til borgermøde om fremtidens Hedeland.

De tre kommuner har igangsat et udviklingsarbejde omkring Hedeland og har udvalgt tre kreative teams, som skal give deres bud på, hvordan fremtidens Hedeland skal se ud. På mødet kunne borgerne give de tre teams input til, hvordan fremtidens Hedeland skal se ud. De tre teams er først lige gået i gang og har spidset blyanterne, så borgerne var inviteret med tidligt i deres arbejde.

Ambitiøs udvikling

”Det er ambitiøst, at vi tre kommuner er gået sammen om at udvikle Hedeland. Vi skal have flere af vores borgere ud at besøge Hedeland, og vi lægger vægt på, at Hedeland Naturpark fremover også skal være en rentabel forretning, så det hænger sammen økonomisk.”, sagde Pernille Beckmann, borgmester i Greve Kommune.

Liselott Blixt, formand for Hedelands bestyrelse, bød velkommen, hvorefter de tre borgmestre satte deres ord på udviklingsarbejdet. Herefter præsenterede de tre teams deres foreløbige tanker om fremtidens Hedeland.

Team Møller & Grønborg ser et unikt og dramatisk landskab formet af mennesker og med kontraster mellem landskabet og det menneskeskabte – men også udfordringer med at finde ind i Hedeland og orientere sig i området. Team SLA tog fat i begrebet råstof – Hedeland er udsprunget af råstof, med mulighed for at gøre flere ting på tværs og med mange ønsker til anvendelsen - og ville gerne i dialog om, hvor borgerne ser de særligt gode steder. Team Rubow Arkitekter satte bl.a. fokus på, hvilke særlige steder og natur i Hedeland, der skal værnes om også i fremtiden, hvad der skal kendetegne Hedeland og på samarbejde og interessefællesskaber mellem aktører i Hedeland.

Mange input fra aktive borgere

”Vi er gået med i udviklingsarbejdet, fordi vi gerne vil gøre Hedeland endnu mere vedkommende for alle brugerne – et sted, hvor man kan finde sine rødder og samtidig folde sig ud. Når vi har et så unikt område i dag, er det resultatet af en langsigtet planlægning, og det viser os, hvor langt vi kan nå, når vi tænker langsigtet”, sagde Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune, der også kaldte Hedeland for en ”usleben diamant”.

De mange borgere mødte de tre teams ved en række stande, og der blev drøftet, talt, diskuteret, og udfyldt sedler med idéer og tanker. På den måde har de tre teams fået mange input fra borgerne tidligt i deres arbejde.

”Vi er så heldige at have Hedeland, fordi der blev tænkt langsynet for 30 år siden, og nu er det klar til at blive brugt endnu mere. Hedeland ligger helt tæt på vores bydel Nærheden og er et stort plus og derfor er vi med i dette udviklingsarbejde”, sagde Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Liselott Blixt, formand for Hedelands bestyrelse, samlede op på aftenens mange input. Pejlingen gik på, at man gerne vil bevare den natur, der er og have respekt for dyrelivet, for det er naturen, man kommer efter i Hedeland. Foreningsfællesskabet skal udvikles, men det skal også være nemt at komme i Hedeland uden at være med i en forening. Hedeland skal bruges på nye måder, og der skal være plads til friluftsliv – både det rolige og det vilde.

”Vi har fået en masse input, som vi tager med os i det videre arbejde. Borgerne har givet os en masse tanker om nye muligheder, der samtidig skal hænge godt sammen med det, der er i Hedeland i dag. Den store opbakning til borgermødet viser, at rigtig mange holder meget af Hedeland og det er et rigtig godt afsæt for den videre udvikling af området”, siger Liselott Blixt.

De næste skridt

De tre teams skal aflevere deres forslag til fremtidens Hedeland 1. marts 2017.

Herefter udvælger en dommerkomité de elementer fra de tre forslag, der skal danne grundlag for udviklingsplanen. De tre kommuner forventer at kunne offentliggøre de tre projekter senere på foråret, hvorefter udviklingsplanen kan blive udarbejdet og præsenteret for de tre byråd i efteråret 2017.

Om Vision Hedeland

Greve, Høje-Taastrup og Roskilde Kommune ejer sammen det store rekreative område Hedeland Naturpark og har i samarbejde med Realdania igangsat en udviklingsproces. Der er udvalgt tre teams, som skal komme med forslag til, hvordan Hedeland Naturpark skal udvikle sig fremover. De tre tværfaglige teams ledes af hhv. Møller & Grønborg, Rubow og SLA, og

Læs mere om Vision Hedeland på htk.dk/Erhverv/By- og områdeudvikling.