Ydelseskontoret har lukket i perioden 8. til 19. februar 2021

Greve Rådhus - 11.jpg

Et nyt landsdækkende ydelsessystem skal indføres og derfor holder Ydelseskontoret lukket for alle henvendelser fra 8. til 19. februar 2021

På grund af konvertering af sager til det nye system holder Ydelseskontoret lukket for henvendelser fra borgere og virksomheder vedrørende ydelsessager, i perioden 8. til 19. februar.

Det vedrører alle henvendelser om forsørgelsesydelser såsom kontanthjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse med videre. 

Det vil ikke være muligt at foretage udbetalinger til virksomheder i forbindelse med løntilskud, skåne- og fleksjob i lukkeperioden.

På grund af konverteringen forventes der beklageligvis forlænget sagsbehandlingstid vedrørende alle henvendelser og ansøgninger.