Center for Økonomi og HR reference til Direktionen.

Center for Økonomi og HR har ansvar for:

 • Planlægning og gennemførelse af budgetprocessen
 • Den overordnede budgetstyring
 • Årsregnskab
 • Revision
 • Finansiel styring (aktiver og passiver)
 • Analyser
 • Prognoser
 • Økonomisupport
 • Indkøb og udbud
 • Personaleadministration
 • Lønadministration
 • Arbejdsmiljøforhold

Center for Økonomi og HR er organiseret i 5 teams: Budgetteam refererer til budgetchefen, Support og Kontrol, Indkøb og Udbud og Finans og Anlæg refererer til regnskabschefen, og HR refererer til økonomichefen.