Center for Økonomi reference til Direktionen.

Center for Økonom har ansvar for 

  • Planlægning og gennemførelse af budgetprocessen
  • Den overordnede budgetstyring
  • Årsregnskab
  • Revision
  • Finansiel styring (aktiver og passiver)
  • Analyser
  • Prognoser
  • Økonomisupport
  • Indkøb og udbud

Center for Økonomi er organiseret i 4 teams: Budgetteam refererer til budgetchefen, Support og Kontrol, Indkøb og Udbud og Finans og Anlæg refererer til regnskabschefen.