Center for Børn & Familier har at gøre med børn, unge og familier med særlige behov. Der tilbydes blandt andet rådgivning om og til familier, børn og unge.

Center for Børn & Familier varetager opgaver og visitation vedrørende børn, unge og familier med særlige behov samt rådgivning om/til familier, børn og unge i indlæringsmæssige, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Opgaverne omfatter blandt andet:

 • Rådgivning, vejledning og forebyggelse i forhold til familier samt børn og unge med indlærings, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder
 • Råd og vejledning til samarbejdspartnere
 • Pædagogisk, Psykologisk rådgivning, PPR
 • Afdækning af behov og visitation til dags- og døgnforanstaltninger samt særlige skoletilbud
 • Tilsyn og opfølgning på iværksatte dag- og døgnforanstaltninger
 • Visitation til undersøgelser og vurderinger af børn og unge
 • Drift og udvikling af kommunale tilbud til børn, unge og familier med særlige behov
 • Kriminalitetsforebyggende indsats (KFI), herunder gademedarbejdere
 • Specialundervisning, hvortil der kræves visitation
 • Sundhedspleje og tandpleje

Tilknyttede institutioner:

 • Udviklingscenter Greve
 • Den Kommunale Sundhedspleje
 • Den Kommunale Tandpleje
 • Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR) samt Inklusions- og ressourceteamet
 • Bugtskolen
 • Kirkemosegård
 • Klub Havanna
 • Greve Familiecenter