Center for Dagtilbud & Skoler varetager pasning og udvikling af børn i alderen 0 til 6 år, undervisning af børn fra 0. til 10. klasse samt SFO for 0. til 3. klasse.

Center for Dagtilbud & Skoler varetager pasning og udvikling af 0 til 6 års børn, undervisning af børn fra 0. til 10. klasse samt SFO for 0. til 3. klasse (4. klasse i nord) og sikrer den faglige kvalitet og udvikling i det pædagogiske/didaktiske arbejde.

Opgaverne er blandt andet:

 • Drift af dagpleje og daginstitutioner
 • Pædagogisk og fagligt tilsyn
 • Pædagogiskfaglig udvikling og rådgivning
 • Folkeskolen
 • Skole Fritids Ordningen (SFO)
 • Ungdomsskolen
 • Tilsyn med skoler (kommunale og private)
 • Specialundervisning, hvortil der ikke kræves visitation

Tilknyttede institutioner:

 • Dagplejen 
 • Kommunale distrikter
 • Selvejende børnehuse
 • Selvejende institutioner 
 • 9 folkeskoler med SFO
 • 5 klubber
 • 10. klasseskolen 
 • Ungdomsskolen