Center for Job & Socialservice varetager opgaver inden for beskæftigelse, integration, ungevejledning, handicap, psykiatri, misbrug og indsats til socialt udsatte

Opgaverne omfatter blandt andet:

  • Rådgivning og opfølgning til ledige og sygemeldte
  • Vejlede virksomheder om arbejdskraft
  • Modtagelse af flygtninge og integrationsindsatser
  • Rådgivning og vejledning til unge om uddannelse og beskæftigelse
  • Udbetaling af forsørgelsesydelser
  • Visitation til dag og døgntilbud inden for voksensocialområdet
  • Sociale tilbud udsatte borgere
  • Behandling af stof- og alkoholmisbrug
  • Drift af botilbud og boligfællesskaber

Tilknyttede institutioner: