Center for Job & Socialservice tager sig af beskæftigelsesindsatsen over for ledige samt den sociale indsats og udbetaling af sociale ydelser.

Center for Job & Socialservice varetager beskæftigelsesindsatsen over for ledige borgere, borgere hvis tilknytning til arbejdsmarkedet er truet samt kontakt og samarbejde med virksomheder omkring beskæftigelse.

Desuden varetager centret den sociale indsats til voksne borgere, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller er socialt udsatte, samt udbetaler forsørgerydelser.

Opgaverne omfatter blandt andet:

 • Generel rådgivning og vejledning til ledige og voksne med særlige behov
 • Nyhenvendelser, vejledning og visitation af ledige
 • Virksomhedskontakt
 • Integration og danskundervisning til voksne udlændinge
 • Opfølgning på borgere, der er sygemeldte
 • Indsats og afklaring i forhold til revalidering, fleksjob og førtidspension
 • Udbetaling af sygedagpenge, kontanthjælp, enkeltydelser samt fleks- og ledighedsydelser
 • Visitation til sociale tilbud, herunder botilbud, aktivitets- og samværstilbud samt krisecentre og herberger
 • Indsats for særligt udsatte borgere – misbrugere, hjemløse med videre

Tilknyttede institutioner:

 • Pædagogisk, Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV)
 • Greve Rusmiddelcenter (GRC)
 • Bostedet Vangeleddet