Hjælp til at blive på arbejdsmarkedet eller komme tilbage i job

Fastholdelsesteamet arbejder med sygemeldte borgere og afklarer mulighederne for at vende tilbage i ordinært job eller job på særlige vilkår.

Fastholdelsesteamets opgaver er at:

  • Rådgive og vejlede om muligheder for at bringe borgere hurtigt tilbage i arbejde, eller fastholde nuværende arbejdsplads
  • Koordinere med relevante partere, som for eksempel sygemeldtes arbejdsplads, læge, faglige organisation og arbejdsløshedskasse
  • Vejlede om muligheder for at støtte borgere, der er kroniske syge på arbejdsmarkedet.