Beskæftigelse og uddannelse

Integrationsteamet hjælper borgere der er godkendt til ophold i Danmark efter flygtningekonventionen, og som modtager kontanthjælp, med at påbegynde en uddannelse eller komme i arbejde.

Integrationsteamets opgaver er at:

  • Sammen med borgere, at udfylde en integrationskontrakt
  • Tilbyde integrationsplaner
  • Vejlede og rådgive om jobsøgning, jobmuligheder, aktivering og uddannelse
  • Afklare borgeres arbejdsevne
  • Hjælpe borgere, der har komplekse problemer, med tilbud der kan forbedre deres situation i forhold til arbejdsmarkedet
  • Henvise til sprogundervisning, nytteindsats, virksomhedspraktik, løntilskud.