Støtte til at komme i arbejde eller uddannelse

Jobcentrets Aktive Tilbud (JAT) er Greve Kommunes tilbud til ledige og sygemeldte borgere samt til unge uden uddannelse. JAT har til formål at støtte og styrke borgere i Greve kommune, til at kunne forsørge sig selv gennem et arbejde. 

JAT's tilbud er opdelt i 3 spor:


Jobsporet

  • Tilbud til ledige borgere, som har behov for hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet
  • Jobcafé som er åben for alle jobsøgende borgere i Greve Kommune

Fastholdelsessporet

  • Tilbud til sygemeldte borgere, som har behov for en særlig indsats for at komme tilbage til arbejdsmarkedet eller fastholde nuværende arbejde

Ungesporet

  • Tilbud til unge under 30 år, som har behov for hjælp til at starte på en uddannelse.
  • Mulighed for etablering af efterværn i forhold til unge, som starter på en uddannelse