Unge og beskæftiglse

Ungeteamet hjælper borgere under 30 år, der modtager kontanthjælp eller dagpenge, til at begynde en uddannelse eller komme i arbejde.

Ungeteamets opgaver er at:

  • Vejlede og rådgive om job, aktivering og uddannelse
  • Tage hånd om udsatte unge med andre problemer end ledighed
  • Sikre at den unge har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Henvise til nytteindsats, virksomhedspraktik, løntilskud.