Udvikling og økonomi

Sekretariatet er et understøttende team i forhold til den beskæftigelsesrettede og sociale indsats

Sekretariatets opgaver er at:

  • Understøtte ledelsen, organisationen og politikerne i at kunne træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag, så centrets servicemål for borgerne opfyldes
  • Medvirke til at udvikle strategier og politikker, levere data og analyse materiale
  • Følge op på økonomi, mål og visioner og udvikle og implementere projekter
  • Have fokus på puljer med det formål at skabe nye tilbud til borgere
  • Varetage personaleadministration
  • Varetage sekretariatsfunktion for Handicaprådet.