Behandling til borgere med stof- og alkoholproblemer.

Greve Rusmiddelcenter (GRC) tilbyder stof- og alkoholbehandling til borgere over 18 år. Behandlingen foregår i centret eller eksternt.

GRC´s opgaver er at:

  • Tilbyde ambulant behandling
  • Visitere til eksterne dag- eller døgntilbud
  • Lave opsøgende arbejde blandt de mest udsatte borgere.