Tilbud til borgere på det specialiserede socialområde.

Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) er et tilbud til borgere over 18 år med kognitive begrænsninger og borgere der er psykisk sårbare.

Støtten fra PPV kan ydes i eget hjem, bo- og træningsfællesskaber samt som aktivitet og samværstilbud.

PPV´s opgaver er at:

  • Yde en pædagogisk støtte, der sætter borgerne i stand til at skabe en god hverdag med et godt netværk og en høj grad af uafhængighed.
  • Skabe rammer for vedligeholdelse og udvikling af sociale og faglige kompetencer hos borgeren
  • Lave opsøgende socialt arbejde blandt de mest udsatte borgere
  • Være social mentor for borgere under 30 år, med henblik på at etablere eller fastholde kontakten til arbejdsmarked.