Social og psykiatri

Rådgiverteamet betjener borgere over 18 år som har fysiske eller psykiske handicaps, er socialt udsatte eller som har behov for hjælp i særlige tilfælde.

Rådgiverteamets opgaver er at:

  • Yde borgere råd og vejledning
  • På baggrund af en konkret udredning, at visitere til dag- og døgntilbud
  • Behandle ansøgninger om hjælp i særlige tilfælde
  • Opsøgende socialt arbejde overfor hjemløse og andre særligt udsatte borgere.