Ung - Uddannelse og beskæftigelse.

Ungecenteret hjælper unge mellem 15 og 29 år, der søger råd og vejledning om uddannelse og unge der allerede er ledige, eller som ønsker at melde sig ledige.

Målet er at hjælpe flest mulige unge i enten uddannelse eller beskæftigelse.

Ungecentrets opgaver er at:

  • Vejlede og rådgive om uddannelse, job og aktivering.
  • Tage hånd om udsatte unge med andre problemer end ledighed
  • Sikre at den unge har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Henvise til nytteindsats, virksomhedspraktik, løntilskud.