Økonomisk rådgivning og udbetaling af ydelser

Ydelsesteamet servicerer borgere der er ledige, som har mistet deres forsørgelsesgrundlag eller som er sygemeldte.

Ydelsesteamets opgaver er at:

  • Rådgive borgere om deres økonomiske muligheder
  • Behandle ansøgninger og udbetale: sygedagpenge, kontanthjælp, ledigheds-, fleks- og ressourceforløbsydelse, fleksløntilskud samt uddannelseshjælp
  • Behandle ansøgninger og udbetale hjælp i særlige tilfælde
  • Betale regninger og afregne fleksjobrefusioner, løntilskud, skånejob samt mellem kommunal refusion
  • Yde juridisk konsulentbistand og deltage i den tværgående udvikling af digitale løsninger
  • Henvise til sprogskole