Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening tager sig af Borgerservice og hele kultur- og fritidsområdet.

Centret understøtter også kommunens drift og udvikling med fokus på at styrke samarbejdet mellem byråd og administration.

Tilknyttede enheder:

 • Borgerservice
 • Byrådssekretariat
 • Digitalisering
 • It
 • Kommunikation
 • Kultur og fritid
 • Organisationsudvikling

Centret blev oprettet 1. november 2017.

Læs mere om enhederne

Borgerservice er den koordinerede indgang til kommunen, når man som borger har behov for kommunal service. Udgangspunktet er den enkelte borgers livssituation, behov for enkeltydelser og mulighed for selv at medvirke aktivt i eget liv.

Borgerservice arbejder målrettet for at skabe løsninger, hvor borgerne bedst muligt deltager aktivt, og hvis centret ikke kan betjene borgeren umiddelbart, guides borgeren videre til relevant betjening. 

Opgaverne omfatter blandt andet:

 • Udbetaling af ydelser
 • Ejendomme
 • Skat, pas og kørekort
 • Boliganvisning
 • Pladsanvisning
 • Sygesikring, folkeregister
 • Administrative opgaver i forbindelse med vielser, valg og boliger
 • Opkrævningsopgaven
 • Omstilling og hjælp til anvendelse af digitale selvbetjeningsløsninger mv.

Center for Byråd & Borgerservice har i samarbejde med direktionen ansvaret for den politiske betjening samt afholdelse af valg. Centret har endvidere ansvaret for betjening af direktionen, juridisk rådgivning, køb og salg af jord, kommunikation og borgerrådgivning.

It har ansvaret for:

 • Drift og udvikling
 • Teknisk support
 • Revision
 • Sikkerhedspolitik
 • Arkitektur
 • Kunderelationer
 • Kontraktstyring
 • Løsningskonsulent
 • Licensstyring
 • Brugerrettighedsstyring
 • Monopolbrudsprojekt
 • DIGIT-samarbejde
 • Lync-telefoni - drift

Kulturområdet handler om borgere, der ønsker at engagere sig aktivt i kommunens kulturliv. På området er der fokus på indsatsen for borgernes fritids- og kulturmuligheder og inddragelse af civilsamfundet til gavn for såvel den enkelte, lokalområderne og Greve Kommune.

Opgaverne omfatter blandt andet:

 • Folkeoplysning og voksenundervisning
 • Udlån af kommunale ejendomme til foreninger
 • Teater, biografforhold og statsstøttede kommunale kulturtilbud

Tilknyttede institutioner:

 • Greve Museum og Mosede Fort
 • Greve Bibliotek med et hovedbibliotek og to lokalbiblioteker
 • Den Musiske Skole
 • Greve Svømmehal
 • Greve Idræts- og Fritidscenter

Udvikling har ansvaret for:

 • Drive arbejdet med Greve Kommunes strategi, styring og ledelse, lige nu forankret i Fælles Retning
 • Ledelsesrådgivning og -sparring
 • Fundraising
 • MED-organisation og lederfora
 • Proceskonsulentbistand, rådgivning og facilitering af ledelses- og arbejdspladsudvikling
 • Rekruttering af ledere og specialister
 • Kompetenceudvikling af fokuserede målgrupper
 • Udvikling af politiske samarbejdsformer