Borgerservice er en del af Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening.

Borgerservice er den koordinerede indgang til kommunen, når man som borger har behov for kommunal service. Udgangspunktet er den enkelte borgers livssituation, behov for enkeltydelser og mulighed for selv at medvirke aktivt i eget liv.

Borgerservice arbejder målrettet for at skabe løsninger, hvor borgerne bedst muligt deltager aktivt, og hvis centret ikke kan betjene borgeren umiddelbart, guides borgeren videre til relevant betjening. 

Opgaverne omfatter blandt andet:

  • Udbetaling af ydelser
  • Ejendomme
  • Skat, pas og kørekort
  • Boliganvisning
  • Pladsanvisning
  • Sygesikring, folkeregister
  • Administrative opgaver i forbindelse med vielser, valg og boliger
  • Opkrævningsopgaven
  • Omstilling og hjælp til anvendelse af digitale selvbetjeningsløsninger mv.