HR er en del af Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening.

HR har ansvaret for:

  • Ledelsesrådgivning i forhold alle løn- og personaleforhold
  • Rådgivning og implementering af overenskomster
  • Personalejura
  • Lønstrategi
  • Kontraktholder i forhold lønadministration
  • Ansvarlig for indgåelse af forhåndsaftaler og procedureaftaler
  • Ansvarlig for lønforbedring for tjenestemænd