Center for Sundhed & Pleje tager sig af sundhedsfremme, forebyggelse, hjemmepleje, plejecentre, rehabilitering og genoptræning.

Center for Sundhed & Pleje varetager opgaver vedrørende sundhedsfremme, forebyggelse, hjemmepleje, drift af plejecentre, rehabilitering og genoptræning.

Opgaverne omfatter blandt andet

 • Visitation til praktisk og personlig pleje
 • Hjemmesygepleje
 • Drift og udvikling af den kommunale leverandørvirksomhed
 • Aktivitetstilbud til pensionister
 • Rehabilitering og akutpladser
 • Vedligeholdelse og genoptræning
 • Hjælpemidler
 • Madservice
 • Sundhedsberedskab
 • Sundhedsaftale
 • Demensindsats
 • Forebyggelses- og sundhedstilbud

Tilknyttede institutioner:

Fem plejecentre
Dagcenter- og daghjem
Træningsenheden