Natur og Miljø varetager opgaver i relation til beskyttelse af naturen og miljøet i Greve Kommune.

Natur og Miljø arbejder blandt andet med:

  • Affaldsplaner
  • Jordflytningstilladelser og -forureningssager
  • Miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug
  • Miljøtilsyn med virksomheder og landbrug
  • Sikring af drikkevandskvalitet via tilsyn med vandværker
  • Spildevandsplanlægning