Information om kvalitetsstyringssystemet i Greve Kommunes natur- og miljøadministration.

Natur- og Miljøadministrationen i Greve Kommune har ikke længere et certificeret kvalitetsstyringssystem. Administrationen arbejder dog stadig efter faste procedurer og paradigmer for at lette sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden. Kaizen tavle er indført for at sikre løbende forbedringer af arbejdsgange og rutiner.