Greveborgerne er alt i alt meget tilfredse med at bo i kommunen og de er trygge ved at bo og færdes i kommunen. Men på enkelte serviceområder er der mindre tilfredshed. Det viser en ny undersøgelse af Greveborgernes tilfredshed.

89 procent af Greve Kommunes borgere er alt i alt tilfredse med at bo i kommunen. 85 procent fandt hvad de søgte på kommunens hjemmeside, og 82 procent er trygge ved at bo i kommunen. Det viser en ny undersøgelse af Greveborgernes tilfredshed.

På enkelte områder er tilfredsheden dog knap så stor. Det gælder eksempelvis tilfredsheden med vedligeholdelsen af kommunens gader og veje, hvor kun 38 procent af borgerne er tilfredse. Tilfredsheden med de fysiske rammer på kommunens skoler, relevansen af kulturtilbuddene i kommunen og tilfredsheden med Jobcentrets arbejde er heller ikke i top, og det vil kommunen nu se nærmere på årsagerne til.

Endelig viser undersøgelsen at brugerne af kommunens folkeskoler, dagtilbud og fritidstilbud er mere tilfredse med tilbuddene end borgerne som helhed.

Borgertilfredshedsundersøgelsen er gennemført af konsulentfirmaet Epinion som telefoninterviews blandt i alt 1003 Greve-borgere i perioden 13. august til 10. september 2012.