Gæld til Greve Kommune

Hvis du har gæld til Greve Kommune, kan du kontakte Center for Byråd & Borgerservice – Opkrævningen – for at indgå en betalingsaftale.

Længden på en betalingsaftale afhænger bl.a. af gældens størrelse – men kan maksimalt løbe over 2 år.

Vær opmærksom på, at eventuelle rykkere vil blive sendt som Digital Post, hvis du er tilmeldt dette.

Har du ikke, efter at have modtaget en eller flere rykkere, betalt gælden eller indgået en betalingsaftale med Greve Kommune, vil kravet blive sendt til inddrivelse i SKAT. Dette medfører yderligere omkostninger for dig. SKAT repræsenterer herefter Greve Kommune i forhold til gældens betaling.

Hvis du har gæld til andre f.eks. SKAT eller Udbetaling Danmark, skal du kontakte dem for afvikling af gælden.

Tilmeld online betalingsservice

Du kan tilmelde dig Greve Kommunes online betalingsservice. 

Betalingsservice online tilmelding

Mit Betalingsoverblik

Få overblik over din gæld til Greve Kommune.

Log på Mit Betalingsoverblik med NemID og betal din gæld