trafik_top

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
43 97 97 97

Greve har gode veje og stier, og kommunen ligger godt både i forhold til storbyen, motorvejsnettet og den kollektive trafik.

Greve Kommune ligger godt placeret, både hvis du skal til storbyen eller en tur ud på landet. Der er god kollektiv transport til København, som kan nås på 20 minutter. Og både bolig- og erhvervsområder ligger med god adgang til Køge Bugt motorvejen.

Kommunens eget trafiksystem er præget af, at biltrafik og de bløde trafikanter er adskilt. Et veludviklet sammenhængende stisystem på cirka 90 kilometer gør, at børn og andre bløde trafikanter kan færdes sikkert i trafikken til og fra skole og arbejde.

En ny trafiksikkerhedsplan fokuserer på, hvordan kommunen får endnu bedre trafiksikkerhed, mindsker støjgenerne og sikrer skolevejene.