Åbent akademi top
Hvor vi sammen får mere ud af det, vi har.

Åbent Akademi er et initiativ taget af Greve Kommunes direktion og chefgruppe. Hensigten er sammen med vores ledere, medarbejdere og omverdene at udforske, hvordan vi sammen får mere med det vi har.

Akademiet skal bidrage til, at Udviklingsstrategiens store fokusområder, såsom "Kerneopgaven i forandring", "Produktivitetsforbedringer"  og "Ledelse på tværs" lever i den daglige opgaveløsning i Greve Kommune.

Åbent Akademi er ledernes platform til at blive inspireret og inspirere, at få og dele arbejdsmetoder, udveksle erfaringer, løse konkrete problematikker mm. Og alle kan bidrage: Medarbejdere, borgere og brugere, forskere, erhvervsliv m.fl.

Hvert tema har 8 bokse (brikker) med materiale til viden, debat og handling – og alle steder med mulighed for at deltage med input, gode ideer osv.

Gå på opdagelse i de enkelte brikker – kom med dine bidrag – deltag i debatten – og som leder: Sæt temaerne på dagsordenen i dit ledelsesteam.