Borgerhjørnet grøn

Få blik for betydningen af en borgers oplevelse i samarbejdet med kommunen

Borgeroplevelse - har vi styr på overgange?

Når vi som kommunal arbejdsplads skal samarbejde med borgere og brugere kan man med fordel tage afsæt i at sætte borgeren i centrum og arbejde omkring et servicedesign.

Servicedesign er et brugbart begreb for at se på et helt forløb. Det gør os i stand til at udpege:

  • hvor vi gør for lidt eller måske gør for meget,
  • hvor vi skal starte og hvor vi skal slutte vores samarbejde,
  • hvad vi selv skal gøre, og hvad vi skal lade andre om at gøre.

Under alle omstændigheder er det altid vigtigt, at vi har fokus på, hvor der er overlap med behov for koordinering, kommunikation og ledelse på tværs for at sikre borgere og brugeres gode oplevelse.

I nedenstående artikel får I et billede af, hvordan jeres servicedesign kan se ud. Læs de vigtigste råd og inspirerende cases her:

Link til artikel om servicedesign

I borgernes sted

Greve Kommunes borgerrådgiver fortæller her kort om, hvad der er væsentlig for en god sagsbehandling - set fra borgerens perspektiv.

Brug filmen som oplæg, inspiration eller afsæt til at sikre at videregivelse af sager, projekter mv. til andre fungerer bedst muligt - set fra borgerens syn.

Tegn en borgerrejse

Med ganske få hjælpemidler kan I tegne jeres egen borgerrejse. Tag udgangspunkt i en borger/bruger og deres pårørende og prøv at tegne, hvor mange af kommunes medarbejdere og/eller fagområder, som de stifter bekendtskab med i et forløb. Det kan enten være som børnehavebarn, sygemeldt, ældre, misbruger eller...

Vurder efterfølgende om det er et hensigtsmæssigt forløb og om der er steder, områder eller arbejdsgange, hvor det kan gøres anderledes, smartere eller bedre.

Brug eventuelt tegningen og lad udgangspunktet være borgeren i sit hjem. Tegn herefter en streg fra hjemmet ud til kommunes involverede - tegn en ny streg eksempelvis ved overdragelse/skift. Lad eksempelvis mennesker være medarbejdere i kommunen (og skriv profession/navn ovenover). Husene kan eksempelvis være eksterne samarbejdspartnere eller fagområder.

Tegning til en borgerrejse