dialogkort grøn

Din guide til det gode styregruppearbejde i projekter, der går på tværs af den kommunale organisation

Denne artikel opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde i fonds- eller puljefinansierede udviklingsprojekter. Som projektejer eller almindeligt styregruppemedlem kan du bruge ansvarslisten til at tjekke op på eller reflektere over dine ledelseskompetencer, når du sætter dig i spidsen som enten projektejer eller styregruppemedlem.

Artiklen afsluttes dels med en række refleksionsspørgsmål, som du kan bruge til at gøre dig ansvaret bevidst i styregruppearbejde, dels med henvisninger til kortere udbudte kurser i styregruppearbejde.

Guiden er udarbejdet af Hans-Jørgen Fisker og Henriette Weberg, der som henholdsvis fundraiser og leder har stor erfaring omkring, hvordan store projekter kræver ledelse på tværs.