Webinar grøn

Der er kommet nyt Kodeks for ledelse på tværs

Der er nedsat en lederarbejdsgruppe, der skal udvikle værktøjer til at måle succesen med implementering af ledelse på tværs her i Greve Kommune.

Værktøjerne i form af henholdsvis før- og eftermåling og et selvvurderingsværktøj, vil du få mulighed for at få indflydelse på via et webinar, så vi sammen arbejder for at nå målet om at få kodeks udlevet succesfuldt.

Så snart arbejdsgruppen er klar, vil der her blive offentliggjort en dato for webinar, hvor du i dialogen med dem har mulighed for at få indflydelse på værktøjerne. 

Kodeks for Ledelse på tværs

Vi er én kommune, hvor lederen der praktiserer ’Ledelse på tværs’ er dedikeret til fælles succes ved:

  • At sætte borgeren/virksomheden i centrum - udover hvad de organisatoriske grænser tilsiger
  • At være observerende på, hvad der sker i organisationen, også uden for eget område, og deler sin viden med lederkollegaer
  • At være generøs på tværs ved at byde ind med ressourcer, viden og engagement
  • At tage ansvar for at finde innovative tværgående løsninger både i det daglige arbejde og i projekter gennem åbenhed og nysgerrighed over for andre områders faglighed, tilgange og succeser