Spil til arbejdspladsforløb blå

Sæt din professionalisme i spil

Du får nu som leder i Greve Kommune en helt unik mulighed for at arbejde med, hvordan du bringer dine egne og/eller din ledergruppes ressourcer endnu mere i spil.

Udgangspunktet er PAPI™ (Personality and Preference Inventory), en personlighedstest, der hjælper med at vurdere foretrukne arbejdsstil og arbejdsadfærd.

Du kan skærpe dit professionelle fokus gennem PAPI ad 4 spor:

  • Du vil som leder af ledere gerne styrke ledelsesgruppen
  • Du vil gerne give en leder eller måske har du selv brug for en sparringspartner og vil gerne matches op med en anden leder i kommunen
  • Du har brug for en grundigere afsæt for egen professionel udvikling, måske afledt af din ledelsesevauering
  • Du og dit netværk (i kommunen) har brug for at arbejde tættere sammen og styrke jeres tværgående ledelsesfokus

I alle 4 spor er udgangspunktet, at hver enkelt leder elektronisk skal svare på en række spørgsmål. Dernæst følger en personlig tilbagemelding. Herefter vil forløbet være forskelligt afhængig hvilket spor, du/I tager afsæt i.

Henvend dig i HR-afdelingen på hr@greve.dk, hvis du selv eller som leder af ledere kunne tænke dig at høre nærmere.