tekster blå stor

Lad forskeren Inger Marie Larsen-Nielsen udfordre jer i forståelsen af professionalisme

I sin artikel 'Professionalisme med innovativt potentiale' diskuterer Inger Marie Larsen-Nielsen professionalisering af ledere ved at inddrage forskellige teoretiske tilgange til emnet. Find artiklen ved at klikke på billedet til højre.

Hun hævder blandt andet, at efteruddannelsesfokusset er blevet flyttet fra udvikling af den offentligt ansattes kompetencer til den offentligt ansattes udøvelse af kompetencer – altså fra tilegnelse af viden til anvendelse af viden.

Et ledernetværk under chefforum har sat teksten på dagsordenen og giver til højre deres perspektiver og indspil til debatten.

Brug teksten til at skabe debat om professionalisme i jeres ledernetværk eller egen ledergruppe. Send gerne jeres overvejelser til abentakademi@greve.dk, så lægger vi det her på siden.