Film stor

Brug filmen i jeres ledergruppe som afsæt for fælles refleksion over arbejdet med kerneopgaven.

Leder og medarbejdere på Møllevang plejecenter i Holbæk Kommune fortæller om deres arbejde med kerneopgaven. De beskriver blandt andet, hvordan de inddrager borgerne i arbejdet og hvordan det har givet dem rum til udvikling og bedre brug af deres fagligheder.

Som leder kan du også bruge filmen som en første introduktion til din personalegruppes drøftelse af kerneopgaven. Filmen kan bidrage til at tale om, hvorfor en fælles forståelse af kerneopgaven er nødvendig i dialogen med jeres brugere, ved jeres prioriteringer af opgaver, i brugen af jeres faglighed og meget andet.