Ledelsesudfordringen rød

Sæt plakaten på smartboardet eller print den til jeres næste ledermøde

Her finder du en plakat med forskellige lederes tanker om at arbejde med kerneopgaven. Tag plakaten med på et ledermøde og drøft udsagnene. Hvad udfordrer jer som ledere? Og hvordan håndterer I det?

Del jeres refleksioner, løsninger og andet med en mail til hr@greve.dk, så skriver vi det på plakaten til brug for andre ledere i kommunen.

Plakaten er blevet til i et samarbejde med en række ledere på tværs af kommunen, der har bidraget ved at svare på et spørgeskema.