dialogkort rød

5 enkle trin til at tage hul på at arbejde med kerneopgaven

Denne guide kan hjælpe dig, som leder, til at reflektere over processen med at få formuleret kerneopgaven og få drøftet hvilken indflydelse denne nye forståelse skal have på jeres praksis.

Guiden skal suppleres med dine egne erfaringer og tilpasses, så den matcher jeres arbejdsplads. Guiden består af 5 trin:

  1. Kend begrebet
  2. Skab fælles forståelse
  3. Formulere arbejdspladsens kerneopgave
  4. Gør det praksisnært
  5. Følg op”

Drøft gerne guiden i jeres lederfora og del jeres erfaringer med at arbejde med kerneopgaven, inden I tager fat på egen arbejdsplads.