tekst

Lad Anders Trillingsgaard og Kenneth Albæk inspirere dit ledelsesteam - og læs hvilke overvejelser nogle af dine ledelseskollegaer gør sig

Artiklen ’Det beskidte ledelsesteam’ skal inspirere, udfordre og give anledning til at drøfte jeres eget ledelsesteams kurs, koordinering og commitment i forhold til at arbejde med en fælles forståelse af kerneopgaven.

Vi kan af hensyn til copyright ikke lægge artiklen på siden, men har købt rettigheder til artiklen. Læg en mail til os, så sender vi artiklen med det samme.

For at kickstarte drøftelser har vi interviewet 6 ledere fra henholdsvis Børn- & Familieområdet samt Center for Økonomi & Byråd - deres refleksioner finder du til højre. Lad også dem inspirere jer.