Verdensmål

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
Send digital post

Greve Kommunes daglige arbejde bidrager på mange måder til at opfylde FN's Verdensmål.

FN's Verdensmål blev besluttet af verdens regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Der er 17 verdensmål i alt, som skal sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og vores planet.

Herhjemme i Danmark har KL udvalgt 7 af de 17 verdensmål. De 7 verdensmål er relevante for det arbejde, vi laver i kommunerne.

De 7 mål er:

I Greve Kommune arbejder vi på mange måder med verdensmålene i vores daglige arbejde.

Planstrategi 2019
Eksempelvis har vi i Planstrategi 2019 integreret arbejdet med Lokal Agenda 21.

Lokal Agenda 21 er et FN-mål fra 1992 om bæredygtighed, som spiller ind i blandt andet verdensmål 11 og 13.

Vi arbejder med bæredygtig byudvikling og har fokus på at skabe bedre sammenhæng mellem by og omkringliggende natur og på at skabe større naturindhold i de grønne rum i byen.

Sociale klausuler
Når vi sætter opgaver i udbud og skal vælge leverandører, har vi også fokus på det, der hedder sociale klausuler.

Det betyder blandt andet, at der i udbudsmateriale er krav om, at leverandørerne lever op til de internationale konventioner, Danmark er med i, om sikkert arbejdsmiljø og retten til kollektive forhandlinger.

Endelig arbejder Greve Kultur-Base aktivt med at skabe en dialog, nysgerrighed og bevidsthed om verdensmålene hos Kultur-Basens elever.

Se oversigt
Hen over efteråret 2020  vil vi indarbejde verdensmålene endnu mere i kommunens arbejde.

Hvis du vil se en oversigt over, hvad vi allerede gør, så klik her: Oversigt over arbejdet med verdensmål i Greve Kommune