Her kan du hente poser til hundelorte og aflevere den fyldte pose.

Tune gl. boldbane
1 poseholder, 1 affaldsbeholder.

Tinggårdsvej i Tune 
1 poseholder ved Tinggårdshegnet.
1 poseholder ved Almuevej.

Tune
4 poseholdere. 1 skraldespand.

Rævebakken
2 poseholdere. 2 skraldespande.

Olsbækken
2 Poseholdere. 2 skraldespande.

Greve Badehotel
1 poseholder. 1 skraldespand.

Grandhaugen
1 poseholder.

Mosede Havn
1 poseholder. 1 skraldespand.

Mosede Mose.
1 poseholder. 1 skraldespand.

Karlslunde Aktiestykke
1 poseholder.

Brødmosen
3 poseholdere. 2 skraldespande.