Arena_Skolen_SFO 16 (1)

Alle børn i Greve skal være en del af et fællesskab. Derfor er det vigtigt, at alle voksne omkring børn samarbejder om at skabe stærke fællesskaber, hvor alle børn trives, lærer noget og udvikler sig.