inklusion_i_børnehøjde_451x220

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Hundige Allé 11
2670 Greve
Tlf.43 97 37 70
Send digital post

Forskningsprojekt i Greve kommune i samarbejde med Egmont Fonden og Aalborg Universitet

Formål
Projektet ’Inklusion i børnehøjde’ er igangsat som et samarbejde mellem Greve Kommune, Egmont Fonden og Aalborg Universitet. Projektets formål er at sikre børns trivsel og læring ved udvikling af forskningsbaserede inklusionsindsatser, der hjælper og understøtter børn og unge, som både kan bruges internt i kommunen og af andre kommuner. 

Fakta om projektet: 

    • Forskningsprojektet har fokus på at undersøge og dokumentere, hvad der virker for at skabe god inklusion. 

 

    • Omdrejningspunktet er børnenes perspektiv og børnenes input til, hvordan der kan skabes gode fællesskaber, hvor alle børne og unge trives godt og lærer noget. 

 

    • Forskningsprojektet varer i fire år fra 2013 – 2017 og foregår i et samarbejde mellem Greve kommune, Egmont Fonden og Aalborg Universitet. 

 

  • Projektets primære målgruppe er ca. 60 børn, der i februar/marts 2013 og 2014 forbliver inkluderet i almenskolen eller inkluderes fra specialtilbud, men som tidligere ville være visiteret til specialtilbud samt deres ca. 1200 kammerater i 60 klasser.