Aktiviteter i forskningsprojektet
Afviklede aktiviteter:
  • Forskere har interviewet børn i 30 klasser om, hvad der virker, så de trives og lærere (se forskningsrapport 1).
  • Interview med børn er fulgt op af observationer i klasser med fokus på, hvad der virker i forhold til at fremme klassens trivsel og læring (se forskningsrapport 2.). 
  • Ca. 4000 børn og unge har årligt svaret på Greve kommunes lokale læring og trivselsmåling via klassetrivsel.dk (se forskningsrapport 1.). 
  • I marts 2016 blev der afholdt et Ungetræf, hvor ca. 500 unge fra Greves skoler mødtes for at drøfte trivsel og læring i skolen (se mere under Ungetræf). Film om hvordan børn og unge oplever at blive spurgt og fortælle om, hvordan det er at gå i skole.
Igangværende aktiviteter: 
  • Afprøvning af Greves skræddersyet Marte Meo metode ”styrk relationerne lærer/elev imellem”. 
  • Uddybende børneinterviews med fokus på, hvad børn og deres forældre selv kan gøre for at styrke og fremme gode fællesskaber, hvor alle trives og lærer noget. 
  • Årlig trivselsundersøgelse via klassetrivsel.dk.
  • Afprøvning af synlig læring som metode til øget forældreinvolvering. 
  • Metodeudvikling på de unges råd/anbefalinger fra Ungetræffet.