Billede4_topbillede

Kontakt

Dorthe Thune
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 12

I Greve Kommune har vi valgt at lade økonomien støtte inklusionen af børn.

I Greve Kommune har vi valgt at lade økonomien støtte inklusionen af børn.

i 2012 ændrede Greve Kommune hele økonomi-modellen for børn, som har brug for særlig støtte. Før lå alle pengene til børn i specialtilbud centralt.

Nu er pengene udlagt til den enkelte skole, så børnene kan få den rigtige støtte uanset om de går i et specialtilbud eller på en almindelig folkeskole. Skolerne har dermed fået større muligheder for hurtigt at give intensiv støtte til et barn, der har et særligt behov. Eller til at sætte andre fleksible indsatser i gang, der sikrer at flere børn får mulighed for at få en hverdag i en almindelig skole.