I Greve Kommune har vi valgt at lade økonomien støtte inklusionen af børn

II 2012 ændrede Greve Kommune hele økonomi-modellen for børn, der har brug for særlig støtte. Før lå alle pengene til børn i specialtilbud centralt.

Nu er pengene lagt ud til den enkelte skole, så børnene kan få den rigtige støtte uanset, om de går i specialtilbud eller på en almindelig folkeskole. Skolerne har dermed fået større muligheder for hurtigt at give intensiv støtte til et barn, der har et særligt behov. Eller til at sætte andre fleksible indsatser i gang, der sikrer, at flere børn får mulighed for at få en hverdag i en almindelig skole.

Pædagogisk psykologisk Rådgivning, PPR, har lavet et sekretariat for specialundervisning. Sekretariatet har overblik over alle de børn som får bliver inkluderet, får støtte eller er i specialtilbud. De følger også løbende økonomien på området, og det er sekretariatet som modtager penge fra de almene skoler og sender dem videre til specialtilbuddene.

Særligt udvalg sikre høj faglighed

Inklusionen skal ikke styres af økonomien, men af faglighed, og derfor spiller Det Centrale Visitationsudvalg en afgørende rolle.

Det Centrale Visitationsudvalg har ansvar for følgende:

  • At procedure og lovgivning bliver overholdt
  • Klager
  • Overblik over børn i specialtilbud.

Desuden er udvalget sparringspartner for skolerne, når de tilrettelægger inklusion. Det Centrale Visitationsudvalg er med i alle vurderinger af, hvorvidt et barn skal have særlig støtte eller i et specialtilbud. Og i praksis er udvalget også en vigtig del af skolernes vidensdeling og erfaringsudveksling om inklusion.