Greve Kommune forsker i inklusion sammen med Egmontfonden og Ålborg Universitet

Greve Kommune er i fuld gang med at skabe øget inklusion på hele det samlede Børne- og Ungeområde. Der arbejdes med at styrke de inkluderende læringsmiljøer i både dagtilbud, skoler/SFO og klub.

Der er allerede nu forskning, der viser, at når børn med særlige behov er i en almindelig skoleklasse, gavner det også de øvrige børn - både børn med særlige behov og de øvrige børn i klassen kan få højere karakterer og en bedre udvikling. Der er dog ikke forskningsbaseret viden om, hvad det er, der giver en bedre læring i den inkluderende undervisning. Eller hvad det er, der giver bedre trivsel og læring i de inkluderende læringsmiljøer på hele børne- og ungeområdet.

Greve kommune har fået forskningsmidler til at undersøge og få forskningsbaseret viden om, hvad der giver bedre trivsel og læring i de inkluderende læringsmiljøer for børn i skolealderen, i undervisningen i SFO og i klubber. Forskningsprojektet strækker sig over 4 år og er aktionsforskning i tæt samarbejde med praksis. Der er ansat forsker og projektmedarbejder til forskningsprojektet.

Børnene ved, hvad der virker

Forskningsprojektet har et særligt fokus på, at børn og unge skal være vore ”sparringspartnere”. Den samlede børnegruppe i udvalgte klasser og grupper interviewes hvert år helt systematisk om, hvad de ser, at de selv og de voksne omkring dem gør, som virker og skaber trivsel og læring. Det er således hele klassen eller gruppen, der deltager samlet i et fælles interview. Børnene spørges om, hvad de mener øger fællesskabet, trivslen og læringen og om gode råd og idéer til dette. Ikke med fokus på det enkelte barn, men på hvad der øger klassens/gruppens samlede fællesskab, trivsel og læring.

Hovedpointerne i børnenes og de unges udsagn skal herefter indgå konkret i udviklingen og justeringen af Greve kommunes inklusionsindsatser. Deres udsagn bliver således en del af Greve kommunes sparring til de professionelle, så der udvikles de indsatser med de elementer, som børnene og de unge oplever bidrager til deres trivsel og læring.

Herudover vil både pædagogers, læreres og forældres erfaringer blive inddraget.

På baggrund af de løbende resultater fra forskningen vil der således i langt højere grad være mulighed for at målrette udviklingen af indsatser, så den enkelte pædagog og lærer i henholdsvis skole/SFO og klub får de helt rigtige og virksomme inklusionsindsatser til opgaven med inklusion.

Herudover indgår økonomiudlægningen som en del af forskningsprojektet.