Alle medarbejdere i skoler og dagtilbud har fået uddannelse der understøtter inklusion.

Greve Byråd har lagt vægt på, at alle medarbejdere og ledere på hele børne- og ungeområdet får kompetenceudvikling, der understøtter inklusion. Der blev derfor afsat et beløb på 500.000 kr. i 2011 som en opstart til det videre arbejde med inklusion. Midlerne er anvendt til et omfattende uddannelsesforløb som har haft følgende indhold:

  • Ugekurser for ca. 1200 medarbejdere på det samlede Børne- og Ungeområde.
  • Diplommodul for ca. 80 medarbejdere fra alle institutioner har et tværgående inklusionsindhold.
  • Diplommodul for ca. 120/130 ledere fra alle institutioner har et tværgående indhold med særlig henblik på det at være leder i en kommunal inklusionsstrategi.

Der er fortsat ugekurser til nye medarbejdere.

I løbet af 2012 har der endvidere været afholdt Temadage i forbindelse med diplomforløbene og andre tværfaglige inklusionstiltag. Også i 2013 afholdes Temadage for alle på hele børne- og ungeområdet.

Arbejdet med inklusion ses som en fælles opgave for de voksne omkring børnene. Forældrene i Greve kommune er derfor inviteret til Temaarrangementer om inklusion i 2012 - 2014. Der har været stor tilslutning til disse forældrearrangementer. Der vil også blive afholdt forældrearrangement i 2015.