Økonomien - en del af Greve kommunes samlede inklusionsstrategi.

I boksen til højre kan du læse hele Greve Kommunes inklusionsstrategi.

Den samlede økonomiske model indgår som en del af Greve kommunes samlede inklusionsstrategi. Der er lagt stor vægt på, at alle elementer ses som en sammenhængende indsats, der understøtter inklusion.

Der er nedsat en Inklusionsarbejdsgruppe, som på tværs af de involverede centre bidrager til udmøntningen af Styregruppens beslutninger i de tværgående inklusionsindsatser.

Inklusionsarbejdsgruppens opgaver er bl.a. tilrettelæggelse af den fortsatte uddannelse, at temaarrangementer for personale og forældre, indsamling af handleplaner for forældrenes arbejde med inklusion mv.