Inklusion indgår i alle politikker og strategier på Børne- og Ungeområdet.

Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå i fællesskaber.

Sådan begynder Greve Kommunes Børn- og Ungepolitik, og de sætninger fortæller meget præcist, hvad lærere, pædagoger og professionelle arbejder hen imod.

En del af Greve Kommunes Børn- og Ungepolitik handler også om inklusion, for det er målet at så mange børn som muligt oplever, at de hører til i det almindelige liv i skoler og i dagtilbud. Også børn med særlige behov eller særlige talenter.

Dette sker ikke af sig selv. I alle dagtilbud, skoler, klubber og frivillige foreninger arbejdes der hver dag med inklusion. Herudover har Greve Kommune igangsat målrettede initiativer og indsatser der alle skal fremme og understøtte udviklingen.

Det handler om:

  • Udvikling af flere lokale tilbud i de almindelige dagtilbud, skoler og klubber
  • Udvikling af kvalitetssikring
  • Udvikling af forældresamarbejde